Incassokosten

Wanneer iemand een rekening te laat voldoet, ontstaat er een vordering. De schuldeiser moet vervolgens kosten maken om deze vordering alsnog te kunnen innen. Denk bijvoorbeeld aan administratiekosten, bureaukosten en bijvoorbeeld kosten voor het aangetekend verzenden van een aanmaning. Deze kosten worden gemaakt voordat er een eventuele gerechtelijke procedure wordt ingesteld.
Het incassobureau, de deurwaarder en/of de schuldeiser zelf kunnen deze gemaakte kosten in rekening brengen bij de schuldenaar (degene met een openstaande verlopen rekening). Maar welke incassokosten mogen zij maximaal rekenen?

Wettelijke maximale incassokosten

Voor alle vorderingen die op of na 1 juli 2012 opeisbaar zijn geworden, gelden voor consumenten bepaalde maximale incassokosten. De gestelde limiet is dwingend: een schuldeiser mag niet meer kosten in rekening brengen dan maximaal toegestaan. Uiteraard staat het een schuldeiser wel vrij om minder kosten in rekening te brengen.

Hoofdsom Maximale incassokosten
Over de eerste €2500 15% (minimaal €40)
Over de volgende €2500 10%
Over de volgende €5000 5%
Over de volgende €190.000 1%
Over alles boven dit totale bedrag 0.5% (maximaal €6775)

 

Het maximumpercentage incassokosten wordt berekend over de hoofdsom. Het betreft hier dus het oorspronkelijke schuldbedrag: de incassokosten mogen niet over eventuele additionele rente worden berekend. Het maximumpercentage loopt af naarmate het oorspronkelijke schuldbedrag hoger wordt. Het minimumbedrag is €40

Rekenvoorbeeld: De hoofdsom bedraagt €4000. Maximale toegestane incassokosten zijn dan:

15% * 2500 + 10% * 1500 = €525


 

Aanbevolen artikelen