Ondeugdelijk product

 

Je hebt vast wel eens gehad dat je iets kocht en het product niet naar behoren werkte. Wanneer dit het geval is spreek je van een ondeugdelijk product. Er werd door de koper van uit gegaan dat het product in goede staat was toen het werd aangeschaft. Iedereen heeft tenslotte recht op een goed product. Indien het product niet goed werk, kan je teruggaan naar de verkoper. Maar wanneer kan er gesproken worden van een ondeugdelijk product. Hieronder zal worden uitgelegd wat een ondeugdelijk product is en wat voor stappen je kan ondernemen in het geval dat het gaat om een ondeugdelijk product.

Een product dat niet doet wat je ervan mag verwachten

Er wordt gesproken van ondeugdelijk product als het product niet goed werkt, het buiten je eigen schuld snel kapotgaat, er onderdelen ontbreken en de inhoud niet gelijk is aan wat op de verpakking staat. In de eerste zes maanden na de aankoop heb je nog recht op gratis reparatie of vervanging. Dit recht heb je echter niet wanneer de verkoper kan aantonen dat de aankoop wel compleet of in orde was. Het kan natuurlijk ook zijn dat het product pas na zes maanden kapotgaat. Of je dan recht hebt op gratis reparatie of vervanging hangt af van de situatie. Indien je het product al jaren zonder problemen hebt gebruikt, is het niet meer vanzelfsprekend dat de verkoper de reparatiekosten voor zijn rekening neemt. De verkoper kan dan zeggen dat je de kosten zelf moet betalen of in ieder geval een deel ervan. In het navolgende wordt ingegaan op de reparatie of vervanging van het ondeugdelijke product.

Reparatie of vervanging

Het is verstandig om binnen twee maanden nadat het product defect is, contact op te nemen met de verkoper. Je zou kan kunnen vragen of het product gratis gerepareerd kan worden of dat de ontbrekende onderdelen geleverd kunnen worden. Indien het deze opties niet mogelijk zijn, zou je om een nieuw product kunnen vragen. Maar wat als het product kapot gaat buiten de garantietermijn? Dan is het mogelijk om de verkoper te vragen om de reparatie te betalen of een deel van het nieuwe product. Door het ondeugdelijk product terug te sturen naar de verkoper, kunnen er verzendkosten gemaakt worden. Deze zou je kunnen verhalen op de verkoper. Wanneer de verkoper niet wil mee werken of niet in gesprek wil gaan, dan kun je het proberen op te lossen middels een brief. In de brief kan je vragen om vervanging of herstel van het product. Hieronder zal de ingebrekestelling worden toegelicht.

Ingebrekestelling

Het kan zijn dat de verkoper niet reageert op de brief. Het is dan verstandig om nogmaals een brief te sturen en de reactie van de verkoper af te wachten. In de brief geef je aan dat het voor de verkoper de laatste kans is om het product te repareren of te vervangen en geef je de verkoper een termijn van 14 dagen. Dit wordt ingebrekestelling genoemd. Wanneer de verkoper nog steeds niet reageert, kun je het product door iemand anders laten repareren. De reparatiekosten kan je verhalen op de verkoper. Indien de verkoper niet betaalt voor de reparatiekosten, kan je naar de rechter gaan en die beslist dan of je je kosten terugkrijgt. Er is tevens ook nog een andere optie: ontbinding. Deze optie wordt hieronder besproken.

Overeenkomst ontbinden

Wanneer de verkoper het product nog steeds niet wil repareren of vervangen, dan kun je de overeenkomst ontbinden. Dit houdt in dat de overeenkomst terug wordt gedraaid. In het geval dat je de overeenkomst ontbindt, moet het product terug worden gegeven aan de verkoper. De verkoper is dan verplicht het aankoopbedrag aan je terug te betalen. Indien je alleen een aanbetaling hebt gedaan voor het product, krijg je ook alleen het bedrag aan aanbetaling terug. Het kan ook zijn dat je geen recht hebt op terugbetaling. Dit kan zo zijn indien je het product bijvoorbeeld voor een langere periode hebt gebruikt of als er maar een klein gebrek aan het product zit. In het navolgende wordt ingegaan op de allerlaatste optie: een procedure starten.

Geschillencommissie of rechter

In het geval de verkoper nog steeds niet gereageerd of jullie er samen niet uitkomen, kan je je klacht bij de Geschillencommissie neerleggen. Je kan de kantonrechter verzoeken de koop terug te draaien, ongedaan te maken of de koopprijs te verlagen. Het starten van een procedure bij de rechter kost veel geld. Ga dan ook na of het de kosten waard zijn. In sommige gevallen kan het zijn dat het aanschaffen van een nieuw product goedkoper is dan naar de rechter stappen.

Gelet op het bovenstaande blijkt dat er veel aan te pas komt indien het gaat om een ondeugdelijk product. De meeste voor de hand liggende optie is reparatie of vervanging. Er moet dan echter wel sprake zijn van een verkoper die meewerkt. Wanneer dit niet het geval is kan je brief sturen of de overeenkomst ontbinden. Als laatste redmiddel zou je een procedure kunnen starten bij de rechter. Het is dan wel belangrijk om na te gaan of het product het waard is tegenover de kosten die de procedure met zich meebrengt.


 

Aanbevolen artikelen