Een civiele zaak

Bij een civiele zaak is er, in tegenstelling tot bij het strafrecht, geen centrale instantie die een zaak voor de rechter brengt. Degene die bij de zaak betrokken is moet dus zelf de kwestie onder de aandacht van de rechter te brengen. Dit doe je bijvoorbeeld wanneer je vindt dat je rechten geschonden zijn of wanneer je een conflict hebt met een burger of onderneming en hier zelf niet uit kunt komen.

Civiel recht

Civiel recht, ook wel burgerlijk recht genoemd, is het recht dat betrekking heeft op bedrijven en burgers onderling. Het betreft dus die zaken waarbij de overheid niet betrokken is. Onderdeel van het civiel recht zijn bijvoorbeeld het huurrecht, het arbeidsrecht en het echtscheidingsrecht. De meeste civiele regelgeving vind je terug in het Burgerlijk Wetboek, maar ook in internationale verdragen, Europese wetgeving en natuurlijk jurisprudentie.

In een civiele zaak is er altijd een eiser (degene die de rechtszaak start) en een gedaagde. De civiele procedures kunnen plaatsvinden bij het kantongerecht, de rechtbank, het gerechtshof en de Hoge Raad. Partij in civiele zaken zijn particulieren, bedrijven en stichtingen.

Aanbevolen artikelen