Consumentenrecht

Het consumentenrecht gaat over alle regels die betrekking hebben op de rechten van de consument in het handelsverkeer. Dit kunnen rechten, maar ook plichten zijn. Deze speciale regels voor consumenten gaan bijvoorbeeld over het afsluiten van contracten, verzekeringen, de reisbranche, consumentenkoop en koop op afstand.

Waarom regelgeving voor de consument?

Het consumentenrecht is met name in het leven geroepen om consumenten bescherming te bieden. Veelal betreffen de regelingen situaties waarin een consument te maken heeft met een professionele partij. Aangezien de consument bij het sluiten van overeenkomst met een professionele partij vaak een minder sterke positie heeft, bieden de regels de consument extra bescherming. Het huidige consumentenrecht is hoofdzakelijk onder invloed van de EU tot stand gekomen.

Onderdelen consumentenrecht

Consumentenregels versterken veelal de positie van consumenten. Het consumentenrecht betreft tal van gebieden en de regels zijn opgenomen in diverse wetten. Zo vind je regelgeving voor consumenten in de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming), het Burgerlijk Wetboek, de Wet handhaving consumentenbescherming en bijvoorbeeld de Gaswet en Telecommunicatiewet.

Consumentenkoop

Consumentenkoop is één van de belangrijkste onderdelen van het consumentenrecht. Wanneer je als particulier iets koopt bij een bedrijfsmatige verkoper, dan is dit een consumentenkoop. Er gelden in dat geval strenge regels, die ervoor moeten zorgen dat je als consument de nodige bescherming krijgt.

Een wettelijke bedenktijd van 14 dagen

Bij een koop op afstand (bijvoorbeeld online of telefonisch) heb je als consument recht op 14 dagen bedenktijd. In die 14 dagen kun je het product zonder opgaaf van reden terugsturen en heb je recht op retournering van het aankoopbedrag. Koop je iets aan de deur of op straat, dan geldt de bedenktijd van 14 dagen alleen indien het product duurder is dan €50.

Wettelijke garantie

Koop je iets, dan heb je als consument recht op een goed product. Gaat een product binnen zes maanden kapot, dan ligt de bewijslast bij de verkoper. Bij levering van een ondeugdelijk product heb je als consument recht op reparatie, een nieuw deugdelijk product of het terugkrijgen van je geld. Een product is ondeugdelijk indien:

  • Het kapot is of niet werkt;
  • Het beschadigd is;
  • Het incompleet is;
  • Je er niet mee kunt doen wat de fabrikant/verkoper heeft gezegd.

Extra ondersteuning voor consumenten

Consumenten die verkeerd of onvolledig geïnformeerd zijn of te maken krijgen met misleiding of agressieve verkooptechnieken, worden beschermd door de wet. De koop mag ongedaan gemaakt worden en er kan een klacht worden ingediend.  Een dergelijke klacht dien je in bij ConsuWijzer. Bij dit informatieloket kun je als consument ook advies krijgen.

Aanbevolen artikelen