Wat is een transitievergoeding?

Met ingang van 1 juli 2015 hebben werknemers die ontslagen worden na een dienstverband van twee jaar of langer, recht op een transitievergoeding. Deze nieuwe ontslagvergoeding is in de plaats gekomen van de op 1 juli 2015 afgeschafte kantonrechtersformule. Toch wordt deze formule nog weleens vrijwillig gebruikt: bijvoorbeeld bij een ontslag op basis van wederzijds goedvinden of bij een collectief ontslag. Over het algemeen valt de transitievergoeding lager uit dan de ontslagvergoeding die men op basis van de kantonrechtersformule kreeg. Voordeel voor de werknemer is echter wel dat men nu bij een ontslag na minimaal twee jaar dienst bijna altijd recht heeft op de ontslagvergoeding. Ten tijde van de kantonrechtersformule kregen medewerkers in heel veel ontslagsituaties geen vergoeding.

Wanneer heb ik recht op een transitievergoeding?

Ben je minimaal twee jaar in dienst en word je ontslagen? Dan loopt het ontslag via de kantonrechter of het UWV en heb je recht op een transitievergoeding. De werkgever is verplicht om deze ontslagvergoeding aan je uit te betalen. Onderaan dit artikel vind je echter enkele uitzonderingen.

 • Het besteden van de vergoeding

Ontvang je een transitievergoeding dan mag je zelf beslissen wat je hiermee doet. Zo kun je er bijvoorbeeld voor kiezen om de ontslagvergoeding te besteden aan omscholing, een loopbaancoach of een outplacementtraject. Uiteraard kun je er ook voor kiezen om de vergoeding te laten uitbetalen. In dat geval dien je over het gehele bedrag wel belasting te betalen. De hoogte van die belasting hangt af van je totale inkomen: je jaarinkomen inclusief de transitievergoeding.

 • Ontslag via vaststellingsovereenkomst

Het kan natuurlijk zijn dat je met wederzijds goedvinden uit dienst gaat. Je neemt geen ontslag, maar komt wel met je werkgever het ontslag overeen. De afspraken omtrent dit ontslag neem je op in een beëindigings- ofwel vaststellingsovereenkomst. In deze overeenkomst bepaal je ook wat de hoogte van de ontslagvergoeding is. Zo kun je ervoor kiezen om de transitievergoeding aan te houden, maar er mag ook gekozen worden voor een lagere of juist hogere vergoeding. Voor een werkgever is een dergelijke ontslagprocedure aantrekkelijk, doordat hij geen toestemming nodig heeft van het UWV of de kantonrechter. Juist om die reden zal hij vaak geneigd zijn een hogere ontslagvergoeding overeen te komen. Zo lukt het werknemers vaak om een vergoeding op basis van de kantonrechtersformule te bedingen.

 • Ontslag na een tijdelijk contract

Ook wanneer je een tijdelijk contract hebt, heb je na minimaal twee jaar dienst recht op een transitievergoeding. Ook wanneer het tijdelijke contract van rechtswege eindigt, en de werkgever de arbeidsovereenkomst dus niet via de kantonrechter of het UWV hoeft op te zeggen, blijft het recht op de transitievergoeding ontstaan.

 • Transitievergoeding bij ziek uit dienst

Wanneer een medewerker twee jaar arbeidsongeschikt is, volgt er een ontslag via het UWV. Ook wanneer je op deze manier ziek uit dienst gaat heb je recht op een transitievergoeding.  De hoogte van de vergoeding hangt af van het aantal dienstjaren en het laatst verdiende maandsalaris. Een zieke medewerker krijgt tijdens het nog lopende dienstverband 70% van het laatst verdiende brutosalaris. De transitievergoeding is echter gebaseerd op het bruto maandsalaris en niet op het bruto uitgekeerde salaris. Wie ziek uit dienst gaat krijgt een ontslagvergoeding op basis van 100% van het bruto maandsalaris.

De werkgever kan vanaf 1 april 2020 op basis van de compensatieregeling transitievergoeding bij het UWV een verzoek indienen voor compensatie van de betaalde transitievergoeding. Dit kan alleen indien de werknemer ontslagen wordt vanwege langdurige arbeidsongeschiktheid en deze ten tijde van het ontslag nog arbeidsongeschikt is. Ook voor dienstverbanden die na 1 juli 2015 maar vóór 1 april 2020 op deze wijze zijn beëindigd, kan de compensatie met terugwerkende kracht worden aangevraagd.

Hoogte van de transitievergoeding

De vastgestelde transitievergoeding is het minimale bedrag waarop je recht hebt, indien je na minimaal twee jaar dienstverband wordt ontslagen. De hoogte van de vergoeding hangt af van je salaris en het aantal dienstjaren. Over de eerste tien jaar krijg je 1/3 van het maandsalaris per jaar en over alle dienstjaren daarna krijg je 1/2 maandsalaris per jaar. Middels deze tool kun je de hoogte van de vergoeding berekenen. Er zit overigens een grens aan de maximale vergoeding. In 2019 was dit €81.000 bruto. Verdien je meer dan €81.000 bruto per maand dan is het maximum een jaarsalaris.

Wanneer minder of geen transitievergoeding?

In sommige situaties hoeft je werkgever niet de volledige of helemaal geen transitievergoeding te betalen:

 • Ontslag met wederzijds goedvinden: in de vaststellingsovereenkomst mag een lagere vergoeding worden afgesproken.
 • Indien het ontslag volgt op ernstig verwijtbaar handelen van de medewerker.
 • Wanneer de werknemer gemiddeld niet meer dan 12 uur per week gewerkt heeft en nog geen 18 jaar oud is.
 • Indien de werknemer recht heeft op pensioen en/of de AOW-leeftijd heeft of ouder is.
 • Wanneer er sprake is van surseance van betaling, faillissement of de schuldsanering.
 • Indien in de cao een afwijkende voorziening is opgenomen.
 • Indien de werknemer voor afloop van het tijdelijke arbeidscontract reeds een nieuwe tijdelijke arbeidsovereenkomst heeft gekregen. Deze dient wel binnen 6 maanden na het ontslag in te gaan.

Heb je een geschil omtrent de transitievergoeding? Neem vrijblijvend contact op met Forsyte advocaten.

Aanbevolen artikelen