Wat is gefinancierde rechtsbijstand?

Het kan voorkomen dat je een juridisch probleem hebt waar je zelf niet uitkomt, waardoor juridische bijstand van een advocaat nodig is. Ook kan het zijn dat je tegenpartij of eiser bent in een zaak waarvoor bijstand van een advocaat verplicht is. In die gevallen moet je dus een advocaat inschakelen. Het inschakelen van een advocaat brengt uiteraard de nodige kosten met zich mee. Veel Nederlanders hebben echter niet de financiële middelen om deze kosten te kunnen voldoen. Om deze reden heeft de overheid de gefinancierde rechtsbijstand in het leven geroepen, op grond waarvan de overheid een deel van de advocaatkosten vergoed. Het deel dat niet wordt vergoed door de overheid dien je zelf te betalen. Dit wordt ook wel de eigen bijdrage genoemd.

Kom ik in aanmerking voor gefinancierde rechtsbijstand?

Of je in aanmerking komt voor gefinancierde rechtsbijstand hangt af van je inkomen. De overheid hanteert verschillende inkomensgrenzen, afhankelijk van de gezinssamenstelling. Indien je alleenstaand bent kom je in aanmerking voor gefinancierde rechtsbijstand indien je inkomen lager dan EUR 27.900,- per jaar is. Alleenstaand ben je wanneer je niet samenwoont, niet gehuwd bent en geen geregistreerd partnerschap hebt. Binnen deze inkomensgrens geldt: des te hoger het inkomen, des te hoger je eigen bijdrage.

Indien je samenwonend, gehuwd of een eenoudergezin bent ligt de grens hoger. Je komt dan in aanmerking voor gefinancierde rechtsbijstand indien het gezamenlijke inkomen lager is dan EUR 39.400,- per jaar.

Tenslotte wordt er ook rekening gehouden met het eigen vermogen. Het eigen vermogen mag niet hoger zijn dan EUR 25.000,-. Zodra het eigen vermogen hoger ligt dan dit bedrag, moet eerst dit vermogen worden aangesproken voor het voldoen van de advocaatkosten.

 


Komt u niet in aanmerking voor gefinancierde rechtsbijstand? Bij deze advocaat in Rotterdam word je bijgestaan voor een vaste prijs.

Aanbevolen artikelen