Heb ik als zzp’er ook recht op toeslagen?

Ook wanneer je als freelancer of zzp’er werkt, kan je recht hebben op toeslagen. Zeker wanneer je net voor jezelf begint, maak je vaak nog niet direct veel winst. Het is daarom zeker de moeite waard om te controleren of je recht hebt op toeslagen, want deze kunnen bij een lage winst hoog oplopen.

Welke toeslagen zijn er in Nederland?

In Nederland kennen we vier verschillende toeslagen. Of je recht hebt op één van deze toeslagen is steeds afhankelijk van je persoonlijke situatie, waarbij onder andere naar het inkomen gekeken wordt. Allereerst is er de zorgtoeslag, welke voor mensen met een lager inkomen voorziet in een bijdrage in de kosten van de zorgverzekering. Ook is er een toeslag die een bijdrage geeft voor de kosten van je kinderen: het kindgebonden budget. Los daarvan kunnen ouders ook aanspraak maken op de toeslag die je ontvangt als bijdrage voor de kosten van kinderopvang, de kinderopvangtoeslag. Tenslotte kunnen huurders recht hebben op huurtoeslag, een bijdrage in de huurkosten.

Hoe bereken je het toetsingsinkomen voor zzp’ers?

Alle toeslagen zijn inkomensafhankelijk. Of je recht op één of meerdere toeslagen hangt dus ook als zzp’er af van wat je verdient. Bij het berekenen van je toeslagen kijkt de belastingdienst naar het gezinsinkomen (toetsingsinkomen) en naar de samenstelling van je huishouden. Hoe lager het inkomen is, hoe hoger het recht op toeslagen.

Het toetsingsinkomen bestaat uit het fiscale verzamelinkomen dat je terugvindt op de aangifte inkomstenbelasting. Bij het berekenen van toeslagen wordt ook gekeken naar het inkomen van je fiscale partner: de belastingdienst kijkt naar het gezamenlijke verzamelinkomen. Het verzamelinkomen is echter voor een zzp’er het inkomen na aftrek van de verschillende aftrekposten voor ondernemers, waaronder de zelfstandigenaftrek, de startersaftrek en de mkb-winstvrijstelling. Om die reden kan het toetsingsinkomen vaak dermate laag zijn, dat je als (beginnend) zzp’er al snel recht hebt op toeslagen!

Recht op zorgtoeslag als zzp’er

Wanneer je in 2019 een verzamelinkomen hebt van maximaal €29.500 per jaar, heb je recht op zorgtoeslag. Heb je een toeslagpartner? Dan mag je samen een verzamelinkomen hebben van maximaal €37.500. Deze inkomensgrens geldt ook voor zzp’ers. Daarnaast zijn er nog een viertal aanvullende voorwaarde:

 • Je moet 18 jaar of ouder zijn
 • Je moet beschikken over de Nederlandse nationaliteit of een geldige verblijfsvergunning
 • Je moet aangesloten zijn bij een Nederlandse zorgverzekeraar
 • Je vermogen aan sparen en beleggen mag in 2020 als alleenstaande maximaal €116.613 zijn. Heb je een toeslagpartner dan mag het gezamenlijk vermogen niet hoger zijn dan €147.459

Recht op kindgebonden budget als zzp’er

Ben je zzp’er en heb je kinderen onder de 18 jaar? Dan kan het zijn dat je recht hebt op het kindgebonden budget. Deze extra toeslag voorziet in een bijdrage in de kosten die je maakt voor je kinderen. Aan deze voorwaarden moet je als zzp’er voldoen om recht te hebben op kindgebonden budget

 • Je moet beschikken over de Nederlandse nationaliteit of een geldige verblijfsvergunning
 • Je moet kinderbijslag ontvangen
 • Je vermogen aan sparen en beleggen mag niet hoger zijn dan €21.139
 • Je verzamelinkomen is niet te hoog: hoe hoog het verzamelinkomen mag zijn is afhankelijk van het aantal kinderen dat je hebt.

Recht op kinderopvangtoeslag als zzp’er

Heb je recht op kinderopvangtoeslag? Vraag deze dan uiterlijk binnen 3 maanden aan nadat de opvang van start is gegaan. Start de opvang in januari dan moet dus uiterlijk eind april de kinderopvangtoeslag zijn aangevraagd. Doe je dit pas eind mei, dan krijg je voor de maand januari geen toeslag. Ook de kinderopvangtoeslag is afhankelijk van het verzamelinkomen en het aantal kinderen. Je krijgt de toeslag voor de uren dat je werkt. Voor een zzp’er zijn dit dus de uren die je werkt in je onderneming. Dit kunnen declarabele uren zijn, maar ook uren waarin je de administratie doet of bijvoorbeeld marketingactiviteiten verricht.

Recht op huurtoeslag als zzp’er

Als zzp’er kun je tenslotte ook recht hebben op huurtoeslag. Uiteraard kom je alleen voor deze toeslag in aanmerking indien je de huurder van een woning bent. De voorwaarden voor het ontvangen van huurtoeslag zijn verder:

 • Je bent 18 jaar of ouder
 • Je huurt zelfstandig een woonruimte met een huur die niet hoger is dan € 737,14 per maand
 • Je bent bij de gemeente ingeschreven op het adres van de gehuurde woonruimte (geldt ook voor de toeslagpartner)
 • Je hebt de Nederlandse nationaliteit of een geldige verblijfsvergunning (geldt ook voor de toeslagpartner)
 • Je gezamenlijk inkomen is niet te hoog
 • Je vermogen is in 2020 niet hoger dan € 30.846. Heb je een toeslagpartner dan mag het gezamenlijk vermogen niet hoger zijn dan € 61.692

Hoe vraag je toeslagen aan?

Indien je recht hebt op toeslagen dien je deze zelf tijdig aan te vragen bij de Belastingdienst. Gedurende het hele jaar kun je wijzigingen in het inkomen of andere voor de toeslag relevante wijzigingen doorgeven. Zeker wanneer je zzp’er bent kan het inkomen per jaar sterk verschillen. Zorg dus dat je wijzigingen in het inkomen altijd op tijd doorgeeft. Zo voorkom je dat je als zzp’er toeslagen misloopt of juist moet terugbetalen.

 

Aanbevolen artikelen