Fabrikanten stellen meestal een adviesprijs op voor een product. Wat een winkelier daadwerkelijk voor het product vraagt, mag deze echter zelf bepalen. Heb je als consument een product op het oog en maakt de verkoper de prijs plotseling hoger? Dan kun je daar in principe dus niets aan doen. Dit is anders indien er reeds een koopovereenkomst gesloten is. Wij zetten de belangrijkste regels uit het consumentenrecht aangaande de prijs van een product op een rij:

Prijs consumentengoederen: in het kort

  • Een ondernemer mag zelf zijn prijs bepalen.
  • Een wettelijke prijsverhoging (bijvoorbeeld een btw verhoging) mag een ondernemer doorberekenen aan de klant.
  • Het wijzigen van de prijs na een overeenkomst mag alleen indien dit in de algemene voorwaarden is opgenomen (en tot uiterlijk 3 maanden na het aangaan van de overeenkomst).
  • In geval van een dergelijke verhoging heb je als consument het recht om de overeenkomst te ontbinden.

Wat kun je doen bij een prijsverhoging?

  • Ga na of er algemene voorwaarden gelden en of hierin bepalingen omtrent prijsverhogingen zijn opgenomen. Houdt de ondernemer zich aan zijn algemene voorwaarden?
  • Leg een klacht neer bij de verkoper. Dit kan via het klachtencompas of bijvoorbeeld via een review systeem van de ondernemer. Ook kan het helpen om je klacht op social media te plaatsen: veel bedrijven reageren hierop adequaat.
  • Stuur een aangetekende brief om de overeenkomst te ontbinden. Hiervoor geldt een termijn van 2 weken vanaf het moment dat je van de prijsverhoging op de hoogte bent gesteld. Na deze twee weken kun je de overeenkomst niet langer op deze grond ontbinden.

Kom je er niet uit?

Bieden bovenstaande opties geen uitkomst?  Stap dan naar een geschillencommissie of neem contact op met je rechtsbijstandverzekering. Indien het om de aanschaf van een duur product gaat kan een gang naar de rechter soms zinvol zijn.

Aanbevolen artikelen