Hoe is het opbouwen van vakantiedagen tijdens ziekte geregeld?

Er bestaat bij veel mensen nog verwarring omtrent de opbouw van vakantiedagen tijdens ziekte. Niet vreemd, want sinds 1 januari 2012 is er een andere regeling van kracht. Tot die datum was het zo geregeld dat iemand alleen vakantiedagen opbouwde over het laatste half jaar dat hij of zij ziek was. Wie langdurig ziek was (langer dan 6 maanden) bouwde daardoor minder vakantiedagen op dan andere werknemers.

Nieuwe regeling

De nieuwe regeling zorgt er echter voor dat je, ook wanneer je langdurig ziek bent, gewoon evenveel wettelijke vakantiedagen opbouwt. Wettelijke vakantiedagen zijn vakantiedagen waarop je volgens de wet recht hebt. In het geval van een 40-urige werkweek krijg je 160 wettelijke vakantie uren (oftewel 20 dagen). Je hebt namelijk recht op vier maal de overeengekomen arbeidsduur.

Veel werknemers krijgen naast deze vakantiedagen echter ook nog bovenwettelijke vakantiedagen. Ten aanzien van deze niet verplichte vakantiedagen regelt de nieuwe wet niets: alleen de opbouw van de wettelijke vakantiedagen is tijdens ziekte verplicht. Of je tijdens ziekte ook bovenwettelijke vakantiedagen opbouwt is daarom afhankelijk van wat hierover in je arbeidsovereenkomst of cao is opgenomen.

Aanbevolen artikelen