Stel je sluit een jaarabonnement af bij een sportschool of neem je voor een half jaar een abonnement op een magazine? Dan gelden er regels uit het consumentenrecht omtrent het stilzwijgend verlengen van deze abonnementen na de looptijd. Of het stilzwijgend verlengen van een abonnement is toegestaan hangt af van het soort abonnement dat je hebt afgesloten. Voor tijdschriften geldt bijvoorbeeld andere regelgeving dan voor een telefoon- of energieabonnement. Weten hoe het zit? Wij leggen het uit!

Regels omtrent het verlengen van een tijdschrift abonnement

Een abonnement op een tijdschrift of krant mag na de vaste abonnementsperiode met maximaal 3 maanden stilzwijgend verlengd worden. Heb je bijvoorbeeld een jaarabonnement genomen op viva magazine, dan mag de aanbieder dit abonnement na een jaar stilzwijgend met 3 maanden verlengen. Je kunt dit abonnement in deze periode opzeggen met een opzegtermijn van maximaal 1 maand. Bij een magazine dat minder dan 1 keer per maand verschijnt is de maximale opzegtermijn echter 3 maanden. Helaas dien je ondanks je opzegging de inmiddels ingestelde verlenging van maximaal drie maanden wel uit te zitten. Is het abonnement stilzwijgend verlengd voor onbepaalde duur? Dan ben je na de opzegtermijn echter van het abonnement af.

Proefabonnementen

Er gelden andere regels voor afgesloten proefabonnementen op kranten of tijdschriften. Opzegging van een proefabonnement is niet nodig, omdat het abonnement na de proefperiode altijd vanzelf dient te stoppen. De aanbieder van het blad dient altijd jouw uitdrukkelijke toestemming te krijgen om het abonnement te mogen verlengen. Doe je niets en geef je geen toestemming dan stop je abonnement dus automatisch.

Mag een televisie- internet en/of telefoonabonnement stilzwijgend verlengd worden?

Het abonnement voor je telefoon, de televisie en/of internetverbinding sluit je bijna altijd voor 1 of 2 jaar af. Tussentijds opzeggen is geen wettelijk recht en dan ook meestal niet mogelijk. De aanbieder mag het abonnement na afloop van de vaste periode stilzwijgend verlengen. Je mag het abonnement dan echter altijd opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van maximaal 1 maand.

Abonnement van een vereniging opzeggen

Een belangrijke uitzondering op de belangrijkste regels omtrent het automatisch verlengen van abonnementen, betreft het lidmaatschap van een vereniging. Ben je bijvoorbeeld lid geworden van de ANWB, dan gelden voor het opzeggen de regels die de ANWB hanteert. Deze regels kunnen dus voor iedere vereniging anders zijn en het is daarom belangrijk je hier voor het aangaan van het lidmaatschap in te verdiepen. In de statuten van de verenging staat wie er lid kan worden, hoe je lid kan worden en hoe en wanneer het lidmaatschap eindigt.

Mag een ander soort abonnement automatisch verlengd worden?

Wat zijn de regels wanneer je een ander soort abonnement hebt afgesloten zoals een sportschool abonnement, een sms-dienst of een onderhoudscontract? Ook dan geldt dat, tenzij het contract of de algemene voorwaarden iets anders zeggen, opzeggen tijdens de vaste periode niet mogelijk is. Na deze vaste periode mag het abonnement stilzwijgend verlengd worden. Ook dan heb je echter het recht om op ieder moment, met een opzegtermijn van maximaal 1 maand, het abonnement op te zeggen.

De aanbieder mag je dus niet opnieuw aan een jaarcontract houden. Heb je ten tijde van de stilzwijgende verlenging wel weer voor een jaar betaald? Dan dien je het teveel betaalde abonnementsgeld terug te krijgen. Zeg je bijvoorbeeld na 2 maanden op dan dien je 10/12 van het betaalde jaarlijkse abonnementsgeld terug te ontvangen.

Abonnement opzeggen: wetgeving

Je mag een abonnement na een stilzwijgende verlenging op iedere dag van de maand opzeggen. Zeg je een abonnement bijvoorbeeld op 12 mei op en geldt een opzegtermijn van een maand? Dan stop je abonnement dus op 12 april. De wet stelt bovendien dat je een abonnement op dezelfde manier moet kunnen opzeggen als dat je deze hebt afgesloten. Heb je het abonnement dus digitaal afgesloten, dan moet je hem ook online kunnen opzeggen. De aanbieder mag dan niet eisen dat je een brief stuurt. Wees slim en vraag altijd om een bevestiging van je opzegging. Zo voorkom je dat hierover een geschil kan ontstaan.

Aanbevolen artikelen