Helaas krijgen de meeste verhuurders van bedrijfsruimtes er weleens mee te maken: het faillissement van een huurder. In veel gevallen ontstaan er al achterstanden alvorens de huurder failliet gaat. Een dergelijke situatie roept uiteraard de nodige vragen en zorgen op. Want hoe kun je de ontstane schade nu vergoed krijgen? En op welke manier kun je de openstaande huurschuld nog innen?

Huurder failliet: beëindiging huur

Anders dan sommige ondernemers denken, eindigt de huur bij een faillissement niet automatisch. Op grond van art. 39 Faillissementswet kan de verhuurder of de curator van de verhuurder deze wel (voortijdig) opzeggen. Gevallen van misbruik of volstrekte onredelijkheid gegeven de omstandigheden vormen de enige uitzonderingen op deze mogelijkheid. Bij de opzegging dient de overeengekomen of gebruikelijke termijn in acht te worden genomen, waarbij een opzegtermijn van drie maanden in ieder geval volstaat.

Schade door tussentijdse opzegging

Faillissement van de huurder leidt in veel gevallen dus tot voortijdige beëindiging van de huurovereenkomst. Aangezien er geen afzonderlijk recht op schadevergoeding bestaat voor de geleden schade door voortijdige beëindiging of  leegstand, is het raadzaam direct een nieuwe huurder te zoeken. Dit is zeker aan te raden wanneer er voor dergelijke schades geen zekerheidsrechten, zoals een bankgarantie of waarborgsom, zijn bedongen.  Een beding in de huurovereenkomst, die de huurder verplicht bij tussentijdse opzegging de resterende huurtermijnen te voldoen, kan bovendien nooit leiden tot een boedelschuld.

huurder failliet

Boedelschuld en concurrente schulden

De door het faillissement vervallen huurtermijn en de reeds bestaande huurschulden (tot aan het faillissement) moeten als vordering worden ingediend bij de curator. Deze vordering, inclusief rente en kosten, behoort tot de concurrente schulden. Dit wil zeggen dat deze wettelijke gezien geen voorrang hebben. Dit in tegenstelling tot bijvoorbeeld de wettelijk preferente vorderingen van de Belastingdienst.  Alleen indien er na betaling van de preferente vorderingen geld over is, zal er bij de sluitdeling van de curator een betaling volgen. Het gevolg hiervan is helaas dat je concurrente schulden niet of slechts deels krijgt uitgekeerd.

Verschuldigde termijnen na datum van het faillissement vormen een boedelschuld. Indien er voldoende middelen in de boedel zitten, worden deze boedelvorderingen hieruit onmiddellijk voldaan. Dergelijke vorderingen hoeven in dat geval niet ter verificatie te worden ingediend bij de curator.

Overige schade verhalen

In de meeste huurovereenkomsten is de plicht voor de huurder opgenomen om het gehuurde pand leeg en ontruimd op te leveren. Indien dit niet wordt nagekomen, valt de schade die ontstaat wegen het ontruimen van de bedrijfsruimte onder de boedelschuld. Indien er gebreken herstelt moeten worden die al voor het faillissement bestonden, dan kunt u die kosten helaas alleen indienen als concurrente schulden.

 Wil je meer informatie over jouw rechten en plichten bij een faillissement van he huurder of ben je op zoek naar een advocaat verhuurrecht? Neem dan vrijblijvend contact met ons op. 

Aanbevolen artikelen