Wat kan ik doen tegen een coronaboete?

Er zijn veel mensen die zich bewust of onbewust niet houden aan de maatregelen omtrent corona. Wanneer men de regels overtreedt, kan er een flinke boete uitgedeeld worden. Men kan een boete opgelegd krijgen indien men zich niet houdt aan de anderhalve meter of er wordt afgesproken met meer dan drie mensen die buiten eigen huishouden behoren. Deze boete heeft een hoogte van €390,-. Daarnaast komt het als aantekening op je strafblad. Het is dus belangrijk dat men zich houdt aan de maatregelen. Voornamelijk om corona tegen te gaan, maar ook om onnodige boetes te voorkomen. De coronacrisis is een pandemie die serieus dient te worden genomen. De maatregelen dienen gevolgd te worden om het zo snel mogelijk te laten stoppen.

Het is belangrijk om te weten dat een coronaboete een strafbeschikking is. Daarbij komt het ook nog eens op je strafblad te staan. Als je iets wil doen tegen de boete kun je in verzet gaan. Hieronder zal worden ingegaan op wat er gedaan kan worden tegen zo’n coronaboete.

Strafbeschikking

Een coronaboete is een strafbeschikking. Dus wanneer je de boete betaalt, erken je daarmee schuld. Ook komt deze boete als aantekening op uw strafblad. Het is natuurlijk het handigst als jij je gewoon aan de maatregelen houdt, maar anders zou je in verzet kunnen gaan tegen de coronaboete. Veel mensen weten de consequenties er niet van. Ze denken ervan af te zijn door het te betalen, maar weten vaak niet dat het gevolgen kan hebben voor hun toekomstige loopbaan. In het navolgende zal worden ingegaan op het strafblad.

Strafblad

Het betalen van de strafbeschikking heeft gevolgen voor je strafblad. Met de betaling erken je schuld. Bij het afsluiten van een verzekering wordt de vraag gesteld: “Bent je in de afgelopen 8 jaren strafrechtelijk veroordeeld of in aanraking geweest met politie of justitie?”. Wanneer je de boete betaald en het op je strafblad komt, ben je strafrechtelijk veroordeeld.  Dat betekent dat je de komende 8 jaar “ja” moet antwoorden op de bovengenoemde vraag. Wanneer he dit verzwijgt of vergeet om een of andere reden, kan dat gevolgen met zich meebrengen. De verzekeraar kan besluiten om geen geld uit te keren in geval van schade. In het navolgende zal worden ingegaan op het in verzet gaan tegen de boete.

Verzet

Verzet moet ingesteld worden bij het Openbaar Ministerie. Verzet lijkt op bezwaar, maar dan in het strafrecht. Nadat het verzetschrift in ingediend, wordt er een OM-hoorzitting gehouden met de officier van justitie. Vervolgens komt de zaak bij de rechtbank voor. In het geval van in verzet gaan tegen een coronaboete is het verstandig om een advocaat in te schakelen. De kans van slagen is dan velen malen hoger.

Gelet op het bovengenoemde blijkt dat het verstandig is om in verzet te gaan tegen een coronaboete. Een coronaboete is een strafbeschikking. Wanneer je de boete betaalt, erken je schuld. Tevens komt de boete als aantekening op uw strafblad te staan. Het allerbelangrijkste is dat men zich houdt aan de maatregelen, om al deze problemen te voorkomen.

Aanbevolen artikelen