Gift aan goed doel fiscaal aftrekbaar

Wil je iets schenken aan een goed doel en vraag jij je af in hoeverre je deze gift van de belasting af kunt trekken? Wij leggen uit hoe het zit!

Voorwaarden gift aan ANBI

Niet iedere gift is fiscaal aftrekbaar. Voorwaarde is bijvoorbeeld dat je schenkt aan een vereniging of ANBI (algemeen nut beogende instelling). Zowel eenmalige als periodieke giften aan een ANBI zijn fiscaal aftrekbaar, al geldt voor eenmalige giften een drempel een maximum. Beide zijn afhankelijk van je inkomen: het bedrag boven de drempel mag je aftrekken tot aan het maximumbedrag. Voor een gift aan een zogenaamde culturele ANBI geldt overigens een extra aftrek.

Weten of je schenkt aan een ANBI? Controleer dat via deze link.

Voorwaarden gift aan vereniging

Doe je een gift aan een vereniging? Er moet dan echter wel sprake zijn van een periodieke gift en de verenging moet aan onderstaande eisen voldoen:

  • De vereniging moet tenminste 25 leden hebben
  • De vereniging is rechtsbevoegd: de vereniging is opgericht via een notaris en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel
  • Er wordt door de vereniging geen winst gemaakt en hoeft geen aangifte vennootschapsbelasting te doen.

In de oprichtingsakte kun je zien of de vereniging aan deze voorwaarden voldoet.

Eenmalige of periodiek

Je kunt eenmalig een gift doen of periodiek. Periodieke giften kennen geen drempel en geen maximum en zijn ook fiscaal aftrekbaar indien ze aan een vereniging geven worden. Van een periodieke gift is sprake indien:

  • De gift minimaal 5 jaar achter elkaar doet
  • Jaarlijks hetzelfde bedrag schenkt (in één keer of in meerdere keren)
  • Vastgelegd is wanneer de periodieke gift stop. Bijvoorbeeld na een x aantal jaar of na je overlijden.

 

De periodieke gift moet worden vastgelegd in een notariële of onderhandse akte. Alleen giften na totstandkoming van deze overeenkomst zijn fiscaal aftrekbaar.

Aanbevolen artikelen