Je arbeidsovereenkomst wordt bij een ontslag op staande voet onmiddellijk beëindigd. Daarvoor is geen toestemming van de kantonrechter of het UWV nodig. Naast dat je zonder baan komt te zitten, verlies je ook het recht op een WW-uitkering. De gevolgen van een ontslag op staande voet kunnen dus ernstig zijn.

Artikel 7:677 lid 1 BW

Ieder der partijen is bevoegd de arbeidsovereenkomst onverwijld op te zeggen om een dringende reden, onder gelijktijdige mededeling van die reden aan de wederpartij.

Dringende reden voor ontslag op staande voet

Vanwege die ernstige gevolgen, is er altijd een dringende reden voor ontslag op staande voet nodig. Een dergelijk ontslag is niet mogelijk zonder een dringende reden. In welke gevallen wordt een reden als dringend aangemerkt? Er bestaat geen limitatieve opsomming van ‘dringende redenen voor ontslag op staande voet’. De algemene aanduiding luidt als volgt (art. 7:678 lid 1 BW):

Voor de werkgever worden als dringende redenen in de zin van lid 1 van artikel 677 beschouwd zodanige daden, eigenschappen of gedragingen van de werknemer, die ten gevolge hebben dat van de werkgever redelijkerwijze niet kan gevergd worden de arbeidsovereenkomst te laten voortduren.

Een reden in de zin van art. 7:678 lid 1 BW kan bijvoorbeeld verduistering of diefstal op het werk zijn. Mishandel of beledig je  een collega, klant of werkgever? Dan kan dat ook als een dusdanige reden worden aangemerkt. Hardnekkige werkweigering of het schenden van een geheimhoudingsplicht wordt ook vaak succesvol aangevoerd als dringende reden.

Over het algemeen zijn diefstal en verduistering dus gegronde redenen voor ontslag op staande voet. De rechter weegt daarbij echter wel altijd de omstandigheden van het geval mee. Zo zal een minuscule diefstal door een werknemer die reeds 30 jaar in dienst is en altijd onberispelijk gedrag heeft laten zien, niet per definitie als dringende reden worden aangemerkt. Eerder functioneren, de lengte van het dienstverband, leeftijd en andere persoonlijke omstandigheden moeten worden meegenomen in de overweging.

Daarnaast dient een werkgever de werknemers gelijk te belanden: wat je bij de ene stelselmatig door de vingers ziet, mag je de ander niet zwaar aanrekenen. Bovendien dient het bewijs door de werkgever geleverd te worden: deze moet in een eventuele zaak aantonen dat er een dringende reden voor ontslag was.

Wanneer geen ontslag op staande voet?

In welke gevallen ontslag op staande voet mogelijk is en in welke niet, staat dus niet onomstotelijk vast. Wel zijn er een aantal veelvoorkomende redenen die in de meeste gevallen in ieder geval niet tot een dringende reden zullen leiden. Denk daarbij bijvoorbeeld aan:

  • een meningsverschil over je arbeidsongeschiktheid
  • targets niet halen
  • sporadisch te laat komen
  • niet goed functioneren
  • een afspraak vergeten
  • interne wijzigingen in het bedrijf

Op staande voet ontslagen en juridische bijstand nodig? Neem vrijblijvend contact op met een arbeidsrecht advocaat.

 

 

Aanbevolen artikelen