Dagvaarding ontvangen wat nu?

Heb je een dagvaarding ontvangen, dan is het in ieder geval zaak om actie te ondernemen. Het negeren van de dagvaarding is nooit een goed idee, zelfs niet wanneer je deze niet betwist. Welke actie je het beste kunt ondernemen is echter helemaal afhankelijk van de situatie. Hieronder schetsen wij de meest voorkomende situaties en daarbij geven wij praktische handvatten.

Situatie 1: Je bent het eens met de vordering in de dagvaarding

Klopt de vordering in de dagvaarding en betwist je deze dus niet? Neem dan zo snel mogelijk contact op met de eisende partij. Dit kan de deurwaarder zijn van wie je de dagvaarding heeft ontvangen, maar ook een gemachtigde of advocaat van de eiser. Door direct contact op te nemen kun je wellicht nog voorkomen dat de zaak voor de rechter komt. Op die manier voorkomt je een hoop extra kosten. Vaak is het nog mogelijk om met de eisende partij een regeling te treffen, zoals bijvoorbeeld een betalingsregeling.

Situatie 2: Je bent gedagvaard voor de kantonrechter en betwist de vordering

Indien je gedagvaard wordt door de kantonrechter heb je in principe vier opties: schriftelijk verweer voeren, mondeling verweer voeren, uitstel vragen en niet reageren. In dit laatste geval doet de rechter binnen twee weken uitspraak en stelt daarbij de eiser in het gelijk. Een dergelijk verstekvonnis is dus niet gunstig voor je en wij raden daarom aan altijd actie te ondernemen indien je door de kantonrechter wordt gedagvaard.

Schriftelijk verweer

Indien je gedagvaard wordt door de kantonrechter, is het niet mogelijk een bezwaarschrift in te dienen. Wel kun je schriftelijk in verweer gaan in een zogenaamde conclusie van antwoord. Je hoeft dan niet naar de zitting te komen. Het schriftelijk verweer dien je in te dienen vóór de in de dagvaarding vermelde datum. In dit verweer reageer je inhoudelijk op de dagvaarding. Je zet duidelijk je tegenargumenten uiteen en voert ook bewijzen aan voor je standpunt.

Mondeling verweer

Het is ook mogelijk om je verweer tijdens de zitting aan de kantonrechter voor te leggen. Hiertoe verzamel je bewijzen en ga je  op de in de dagvaarding genoemde datum naar de juiste rechtbank. Het mondelinge verweer wordt door de griffier vervolgens opgetekend in een conclusie van antwoord.

Uitstel vragen

Het is ook mogelijk om uitstel aan te vragen voor het indienen van een schriftelijk verweer. Je dient deze aanvraag voor de in de dagvaarding genoemde datum in te dienen. Het eerste uitstel, van maximaal vier weken, wordt altijd verleend.

Situatie 3: U bent gedagvaard voor de rechter en betwist de vordering

In de dagvaarding staat op welke dag en welk tijdstip je voor welke rechter moet verschijnen. Daarbij wordt ook aangegeven of je voor een kantonrechter of de rechtbank moet verschijnen. Moet je voor de rechtbank verschijnen, dan dien je zo snel mogelijk een advocaat te contacteren. Het is namelijk verplicht om met een advocaat voor de rechtbank te verschijnen. Je advocaat kan voor jouw een verweer voeren. Doe je dit niet dan zal de rechtbank de vorderingen toewijzen aan de eiser. Mits er overigens geen sprake is van ongegrondheid of onrechtmatigheid, maar dit komt zelden voor.

dagvaarding ontvangen wat nu

Aanbevolen artikelen