Verborgen gebreken tweedehands auto

Wanneer je een tweedehands auto koopt zit hier vaak geen garantie op. Dit wil echter niet zeggen dat je per definitie geen rechten hebt wanneer je een tweedehands auto gekocht blijkt te hebben met verborgen gebreken. Er geldt namelijk een wettelijke garantie. Hiervoor dien je een beroep te doen op non-conformiteit.

Een beroep doen op wettelijke garantie / non-conformiteit

Koop je een product dan moet deze altijd voldoen aan de overeenkomst. Je moet met andere woorden een tweedehands auto geleverd krijgen die voldoet aan de verwachtingen die je, op grond van de overeenkomst, mocht verwachten. In het geval van een auto zijn die verwachtingen bijvoorbeeld mede afhankelijk van de prijs, het bouwjaar en andere informatie die je over de auto gekregen hebt. Het is logisch dat je van een tweedehands auto van enkele jaren oud met een lage kilometerstand veel meer mag verwachten dan van een bijna ‘afgereden’ auto van 20 jaar oud.

Bewijsvermoeden

Om een geslaagd beroep te kunnen doen op deze wettelijke garantie, moet vaststaan dat het verborgen gebrek reeds bestond toen de auto werd gekocht. Aangezien dit vaak lastig te bewijzen zal zijn beschermd de wet consumenten door een bewijsvermoeden op te nemen: koop je als particulier een auto bij een bedrijf en vertoont deze binnen zes maanden een gebrek? Dan wordt vermoed dat het gebrek al bij de aflevering bestond. De bewijslast komt hierdoor bij de verkoper te liggen. Om een geslaagd beroep op non-conformiteit te voorkomen moet de verkoper daarom kunnen aantonen dat het gebrek nog niet bestond toen de auto werd verkocht.

Overigens is een gebrek dat binnen zes maanden ontstaat niet altijd een verborgen gebrek. Dit is wederom afhankelijk van wat je van de auto mocht verwachten. Bij een oude auto kan bijvoorbeeld slijtage van een onderdeel waardoor binnen zes maanden een gebrek ontstaat, vaak niet worden aangemerkt als een verborgen gebrek. Bij een auto die een gevaar blijkt te zijn voor de verkeersveiligheid is overigens altijd sprake van non-conformiteit.

Gevolgen non-conformiteit

Een geslaagd beroep op non-conformiteit geeft je niet de mogelijkheid om direct de koop te ontbinden. Je dient de verkoper eerst in de gelegenheid te stellen om het gebrek binnen een redelijke termijn te herstellen. Voldoet de verkoper hier niet aan dan kun je de koop laten ontbinden of de gebreken door een ander laten herstellen. De reparatiekosten kun je vervolgens op de verkoper verhalen.

Aanbevolen artikelen