Auteursrecht foto’s

Steeds vaker worden claims ingediend met betrekking tot het schenden van het auteursrecht. Er zijn zelfs bedrijven die zich gespecialiseerd hebben in het opsporen van onrechtmatig gebruikte foto’s door middel van geautomatiseerde software. Dit zorgt ervoor dat ook steeds vaker kleine eenmanszaken worden geconfronteerd met een auteursrechtclaim. In welke gevallen is er daadwerkelijk sprake van een inbreuk op het auteursrecht bij het gebruik van foto’s op bijvoorbeeld websites of social media?

Gebruik van foto’s online

Via zoekmachines, websites en social media platforms zijn er online tal van foto’s te vinden. Regelmatig worden deze door particulieren en/of ondernemers overgenomen op eigen pagina’s of websites. De vraag is in hoeverre daarmee inbreuk gemaakt wordt op de auteursrechten die op de foto rusten.

Inbreuk op auteursrechten

Volgens de kantonrechter komen foto’s in aanmerking voor auteursrechtelijke bescherming indien deze blijk geven van waarneembare creatieve keuzes van de fotograaf. Van een dergelijke originele foto is al snel sprake: als fotograaf maak je in de regel keuzes wat betreft de compositie, belichting, kadering en/of eventuele nabewerking. Zelfs een vakantiefoto zal om die reden al snel auteursrechtelijk beschermd zijn. Indien een organisatie deze foto zonder toestemming gebruikt, is er dus sprake van schending van het auteursrecht.

Schadevergoeding schenden auteursrecht

Volgens jurisprudentie is de hoogte van de schadevergoeding die de maker vervolgens kan eisen, niet afhankelijk van de prijs van de foto. Er moet vooral gekeken worden naar de reële marktwaarde en de aard en omvang van de bedrijfsvoering van de (onrechtmatige) gebruiker. Een eventuele hogere eis tot schadevergoeding dient de eiser toereikend te onderbouwen.

Aanbevolen artikelen